Zidane: ‘Đoạt Champions League ba năm liền không thể là may mắn’

Zidane: ‘Đoạt Champions League ba năm liền không thể là may mắn’

– Ông nghĩ sao về khả năng dẫn dắt PSG?- Đừng bao giờ nói không bao giờ, đặc biệt khi bạn theo nghiệ