văn quyến giờ ra sao

văn quyến giờ ra sao

Các cầu thủ bị triệu tập nói gì?【văn quyến giờ ra sao】:Văn Quyến: “Chuyện gì đến sẽ đến!” Tranh thủ