Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng

Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng

Tại buổi thương thảo ở Bồ Đào Nha ngày 11/6, Liverpool đề nghị trả 84 triệu USD kèm 21 triệu USD phụ