tiếng ông kẹ

tiếng ông kẹ

Chủ soái lên tiếng, đội tuyển futsal Việt Nam quyết lật đổ “ông kẹ” Thái Lan【tiếng ông kẹ】:Chủ soái