Kennedy đã bị “bao vây” bởi những người hâm mộ Trung Quốc “bao vây”: Bạn thật đáng xấu hổ!Tại sao bạn lại đẩy Wu Lei SPDO điểm số

Kennedy đã bị “bao vây” bởi những người hâm mộ Trung Quốc “bao vây”: Bạn thật đáng xấu hổ!Tại sao bạn lại đẩy Wu Lei [Điểm số trực tiếp SPDO]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 17 tháng 6: lúc 1:30 sáng ngày 17 tháng 6, vòng 29 của La Liga, người Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha, Ting Hitfi 0-0 đi xa.Wu lei bắt đầu chương trình