Chủ tịch Hữu Thắng thay HLV Trần Minh Chiến

Chủ tịch Hữu Thắng thay HLV Trần Minh Chiến

“HLV Minh Chiến đang cảm thấy căng thẳng, cần nghỉ ngơi nên chúng tôi có sự thay đổi. Ông Hữu Thắng