Anh ấy ở đây!Sĩ quan Manchester United Xuanwalane đã tham gia nhóm để ký hợp đồng với 2025 Link Joker Bola

Anh ấy ở đây!Sĩ quan của Manchester United Xuanwalane đã tham gia nhóm để ký hợp đồng đến năm 2025 [Link Joker Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 8: Vào ngày 14 tháng 8, thời gian Bắc Kinh, trang web chính thức của Manchester United tuyên bố rằng Varane chính thức tham gia, cả hai đều được thiết kế thành 2025.Nó được báo cáo rằng chuyển nhượng của Varane