Tuyển thủ Curacao có giá trị bằng 2 đội hình tuyển Việt Nam, sở hữu kiểu đầu chất nhất King’s Cup 2019

Tuyển thủ Curacao có giá trị bằng 2 đội hình tuyển Việt Nam, sở hữu kiểu đầu chất nhất King’s Cup 2019

Đội tuyển Curacao tham dự King’s Cup 2019 có tổng giá trị đội hình là 13,33 triệu Euro (khoảng 353,7