UEFA Champions League-0 bắn vào khán giả!Liverpool thua 2 bàn sau 4 phút 0-2 Atlanta Judi Bola Adil

UEFA Champions League-0 bắn vào khán giả!Liverpool thua 2 bàn sau 4 phút 0-2 Atlanta [Judi Bola Adil]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 11: 4 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2020-2021Vòng tập trung thứ tư là vào trận chiến.