Hồng Duy muốn ôm hôn Tuấn Anh khi trở về

Hồng Duy muốn ôm hôn Tuấn Anh khi trở về

Hồng Duy chia sẻ về Tuấn Anh.Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ: “Việc làm đầu tiên khi nhìn thấy