BánkếtThiênLong-CúpTrầnDoãnBKgiảiThiênLong–CúpTrầnDoãn:ChúađãkéoTrườngGiangđếnchungkếtcùngHưngDũng

Hồ Dương Hảo Hớn bắn phát đạn duy nhất giúp Trường Giang hạ ‘bầy voi” Phi châu African Team để hẹn Hưng Dũng trong cuộc “nội chiến” cuối cùng giải Thiên Long 2017 – Cúp Trần Doãn.