đường trần đình trọng

đường trần đình trọng

Tiếc cho Trần Đình Trọng【đường trần đình trọng】:Cùng với thủ môn, các trung vệ luôn là mục tiêu săm