SLNA bị phạt vì pháo sáng của CĐV Hải Phòng

SLNA bị phạt vì pháo sáng của CĐV Hải Phòng

Án phạt được Ban kỷ luật VFF thông qua sáng nay 26/7. Hải Phòng cũng bị phạt tương tự chủ nhà SLNA,