Dấu ấn Pep Guardiola

Dấu ấn Pep Guardiola

Trước trận, Pep Guardiola tự đùa trong phòng họp báo về thói quen cả nghĩ trước các trận đánh lớn tạ