anh hùng thành trại tập 5

Bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV